ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
   โปรแกรมห้่องสมุด [ library 2000 ]

   อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นที่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น     พัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งนี้เป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงที่จะให้โปรแกรมห้องสมุด Library 2000 อยู่เคียงคู่กับห้องสมุดไทยตลอดไป 

     นอกจากรูปลักษณ์ของโปรแกรมที่มีการปรับปรุงใหม่ให้ดูสวยงามแล้วยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา โปรแกรมจะต้องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการให้บริการยืมและคืนทรัพยากร จะต้องรวดเร็วเพื่อให้สามารถบริการอย่างทันท่วงที