ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
นวัตกรรมครั้งสำคัญยิ่งกับ library 2000
ด้วยระบบการสืบค้นที่ง่าย ทำให้ library 2000 เป็นโปรแกรมสำหรับห้องสมุดที่ใช้งานง่าย
 

อ่านต่อ...

 
โปรแกรมห้่องสมุด [ library 2000 ]
อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นที่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 

อ่านต่อ...

 หน้า : [1]