ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


     อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นที่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเข้าสู่ปีที่ 16 วันนี้โปรแกรมห้องสมุด  Library 2000  ได้พัฒนามาถึงรุ่นที่ 6  การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนี้เป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงที่จะให้โปรแกรมห้องสมุด  Library 2000  อยู่เคียงคู่กับห้องสมุดไทยตลอดไป  นอกจากรูปลักษณ์ของโปรแกรมที่มีการปรับปรุงใหม่ให้ดูสวยงามแล้ว  การใช้งานง่าย  ยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา โปรแกรมจะต้องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการให้บริการยืมและคืนทรัพยากร จะต้องมีความรวดเร็วในการให้บริการได้อย่างทันท่วงที

     Library 2000 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมาก  ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่กี่นาทีก็สามารถที่จะใช้งานได้  อีกทั้งโปรแกรมจะสวยงามน่าใช้มาก  

     สำหรับระบบการใช้งานที่มีอยู่ภายในของโปรแกรม Library 2000  จะมีคร่าว ๆ ดังนี้

     ระบบสมาชิก

     ระบบยืม-คืน

     ระบบงานบริการ

     ระบบสถิติ
          - สถิติหนังสือ
          - สถิติสมาชิก
          - การยืม
          - การคืน
          - การจอง
          - การจัดอันดับยอดนักอ่าน
          - การจัดอันดับหนังสือยืมบ่อย
          - สถิติการเข้าใช้บริการ

     ระบบรายงาน
          บรรณานุกรมหนังสือใหม่
          รายงานทะเบียนหนังสือ
          รายชื่อหนังสือ 1
          รายชื่อหนังสือ 2
          - รายชื่อหนังสือแยกตามสถานที่จัดเก็บ
          - รายงานการยืม
          - รายงานทรัพยากรเกินกำหนดส่ง
          - รายงานสมาชิกค้างส่ง
          - รายงานค่าปรับ
          - รายงานค่าปรับค้างชำระ
          - รายงานการจอง
          - รายงานประวัติการคืนหนังสือ
          - รายงานประวัติการยืมวารสาร
          - รายงานประวัติการยืมของสมาชิก
          - รายงานประวัติยอดนักอ่าน
          - รายงานวารสารลงทะเบียน
          - รายงานวารสานใหม่ประจำเดือน
          - รายงานการเข้าใช้บริการ

     ระบบอื่น ๆ
 หน้า : [1]