ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

ผู้พัฒนาขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมห้องสมุด Library 2000
และเพื่อให้ท่านสามารถได้โปรแกรมห้องสมุดได้อย่างสมบูรณ์แบบและเต็มประสิทธิภาพ  
ผู้พัฒนาใคร่ขอรบกวนท่านลงทะเบียน เบื้องต้นให้ป้อน Register code 
ซึ่งจะติดอยู่ด้านในกล่องบรรจุแผ่นโปรแกรม หากในกล่องไม่ปรากฏ Register code  
กรุณาติดต่อเบอร์ 0-2963-4443, 09-2937-4515